Appropedia Kiswahili

English

Chris Sam, a lawyer and teacher in Tanzania, volunteered to translate Appropedia articles into Swahili – or as it is known to its own speakers, “Kiswahili.” Starting in February this year, he has translated over 50 pages.

More than 50 million people in Africa speak this language – the potential value of translating appropriate technology information and other development resources is clear. Chris shares the progress so far:


I am very happy to announce that Appropedia’s Karibu Appropedia (Welcome to Appropedia) page has hit more than 1000 views. And I am more than happy for the steady growth of our Kiswahili readers. We still need more articles in Kiswahili and what should be put or translated to Kiswahili from you. Kiswahili is spoken in more than ten developing countries, if you have something suitable especially for the developing countries (article or anything that you think belongs to Appropedia) or want your project translated to Kiswahili or you have good Kiswahili content that you think belongs to Appropedia please suggest it here and play your part towards sustainability and richly lives. For Kiswahili help please contact me here or send an email to kiswahili Atsymbol.png appropediaDot.pngorg

‘Nina furaha sana kutangaza kuwa ukurasa wa Karibu Appropedia wa Appropedia umetazamwa zaidi ya mara 1000. Na nina zaidi ya furaha kwa muongezeko wa wasomaji wa Kiswahili. Bado tunahitaji makala za Kiswahili na nini kiwekwe au kitafsiriwe katika Kiswahili toka kwako. Kiswahili kinazungumzwa zaidi ya nchi kumi katika nchi zinazoendelea, kama unakinachofaa na hasa kwa nchi zinazoendelea (makala au chochote kinachofaa Appropedia) au unahitaji mradi wako utafsiriwe kwenda Kiswahili au unayo maudhui mazuri kwa Kiswahili na unadhani yanafaa Appropedia tafadhali orodhesha hapa ili kufanya kazi yako kuelekea uendelevu na maisha ya kitajiri. Kwa msaada wa Kiswahili wasiliana na mimi hapa au tuma barua pepe kwenda kiswahili Atsymbol.png appropediaDot.pngorg